Turun Olutseura Ry:n sääntömääräinen varsinainen vuosikokous pidetään lauantaina 30.1. 2021 kello 15:00 Kortteliravintola Arvossa, Puutarhakatu 34, 20100 Turku.

Lämpimästi Tervetuloa!

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2021
 9. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma
 10. Hyväksytään talousarvio
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 12. Valitaan yksi tai kaksi tilin- ja/toiminnantarkastajaa ja vara tilin –ja / toiminnan tarkastaja
 13. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat

Osallistumisoikeus kokoukseen on kaikilla yhdistyksen jäsenille, jotka ovat maksaneet 2020 jäsenmaksunsa.

Tervetuloa
Turun Olutseura Ry
Hallitus

Tiedoksi annettu Turun Olutseura Ry:n kotisivuilla Turussa 7.1.